WENDOR Sp. z o.o.

Adres Biura Zarządu:
Adres do korespondencji
ul. Nowoursynowska 85E
02-797 Warszawa
Konrad Sas
608 208 445
e-mail:
wendor@wendor.pl
Citibank handlowy:
11 1030 0019 0109 8530 0011 7683
NIP:
951-219-46-67
Regon:
140662244
KRS:
0000265264
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy:
50.000, 00 zł